Berlaku Adil

Berlaku Adil Di dalam al-quran kata adil sekurang-kurangnya paling tidak tiga jenis kata dalam kesaman maknanya, yaitu al-‘adl, al-Qisth, al-wasth